PERSONDATAPOLITIK

For Cadskolen A/S, CVR: 28106734

Når du her fra vores hjemmeside, cadskolen.dk, reserverer en plads på et hold eller ønsker mere information om et hold, giver du samtykke til, at vi indsamler og registrerer følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato Jobcenter og evt. uddannelsesniveau (hvis du er ledig)
  • eller Virksomhed og dennes faktureringsoplysninger (hvis du er i job)

Vi indsamler de samme oplysninger, hvis du kontakter os pr. telefon eller e-mail og reserverer plads eller tilmelder dig et kursus.

Hvis du indsender oplysninger via en formular her fra hjemmesiden, skal du vide, at de overføres via en sikker HTTPS forbindelse.

VI BRUGER DINE OPLYSNINGER TIL FØLGENDE

Vi bruger dine oplysninger til at kunne komme i kontakt med dig som kursist eller fremtidig kursist. Vi bruger også dine personoplysninger til bestillinger af kursusmateriale, serveradgange, kursusbeviser, diplomer, eksaminer, certificeringer og til deltagerlister. Vi bruger endvidere oplysninger til at afstemme kontrakter og betalingstilsagn fra Jobcentre eller indkøbsordre fra din arbejdsplads.

Dele af dine oplysninger bliver også brugt, når vi fremsender faktura på dit kursusgebyr. I de tilfælde hvor kurset gennemføres af, eller i samarbejde med, 3. part videregiver vi dit navn, din e-mail og eventuelt adresse til dem.

Vi sælger ikke dine oplysninger til 3. part og udleverer dem ikke til andre end godkendte samarbejdspartnere.

Vi gemmer dine oplysninger i min. 5 år, således at vi har mulighed for, at sammenholde din kursusaktivitet med faktureringer til dit jobcenter, dig selv eller din arbejdsplads. Dette gør vi i forhold til bogføringsloven, som kræver at denne form for dokumentation opbevares i min. 5 år.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med kontrolleret og begrænset adgang. Disse er placeret i kontrollerede faciliteter. Papirdokumentation med personoplysninger er opbevaret i aflåste lokaler og skabe, med kontrolleret adgang.

Som kursist skal du vide, at det udelukkende er vores kursusadministratorer, økonomipersonale, udvalgte IT-medarbejdere samt underviser(e), der har adgang til dine oplysninger. Vi har i Cadskolen en fortrolighedsaftale med dem alle, som sikrer dig, at dine oplysninger ikke videregives. Såfremt 3. part har adgang til dine oplysninger har vi indhentet fortrolighedserklæring fra dem eller indgået en databehandleraftale med dem, for at sikre at dine oplysninger opbevares fortroligt jf. gældende lov.

Hvis vi sender dine oplysninger elektronisk, sker det i krypterede e-mails, også kaldet sikker mail.

Vi kan dog aldrig garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der altid vil være en (minimal) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær derfor opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Skulle det ske, at Cadskolen A/S bliver udsat for et hackerangreb eller på anden måde mister kontrollen over de personoplysninger, vi behandler, anmeldes dette til Datatilsynet og de implicerede parter informeres herom. Dette sker inden for 72 timer.

NÅR DINE OPLYSNINGER SLETTES

Såfremt du som interessent i Cadskolen ønsker dine oplysninger slettet før tid, beder vi dig kontakte os på telefon 70 27 22 33. Du skal være opmærksom på at nogle oplysninger først kan slettes efter min. 5 år, grundet bogføringsloven. Bogføringsloven står over loven om persondata. Oplysninger, som ikke er omfattet af bogføringsloven, kan vi anonymisere og/eller slette.

Når dine oplysninger slettes efter min. 5 år gør vi følgende:

  • Alle elektroniske oplysninger slettes direkte fra vore arkiver.
  • Alle oplysninger i papirform makuleres eller brændes direkte hos I/S Reno Nord.